Skip to Content

Települések tartalommal

Cikk-cakk Hírszőnyeg. Söpörd be alá!

Küldd be rövid cikkeidet, azonnal megjelenítjük.

Kategóriák ABC sorrendben

A (71)
B (49)
C (24)
D (10)
E (55)
F (52)
G (18)
H (36)
I (30)
J (13)
K (87)
L (25)
M (48)
N (25)
O (19)
P (34)
R (31)
S (89)
T (51)
Ü (24)
V (47)
W (11)
X (1)
Y (1)
Z (15)

Baba-Mama

 • Johanna királylány története 11. rész
  A Pelenkahuszár sok-sok utcán vezette őket végig, amíg csak a város kellős közepébe nem értek, egy nagy hatalmas palotához: ebben lakott Óz, a Bölcsek Bölcse. A kapuban zöld egyenruhás, zöld szakállú katona silbakolt, kezében hosszú lándzsa, végén egy baba törlőkendő lengedezett.
  A Pelenkahuszárígy szólt hozzá:
  - Idegenek érkeztek, a hatalmas Ózzal kívánnak beszélni.
  - Lépjetek be - válaszolt a katona. - Mindjárt elviszem hozzá üzeneteteket.
  Beléptek hát a palota kapuján, és odabenn nagy terembe vezették őket, melynek falát gyönyörű festmények díszítették, mindegyiken cuki pampers pelenkás kisgyerekeket ábrázolva. Mielőtt beléptek, a katona utasítására megtörölték a lábukat az ajtóba tett zöld lábtörlőn, s mikor leültek, a katona udvariasan így szólt hozzájuk:
  - Kérlek, helyezkedjetek kényelembe, amíg én odamegyek a trónterem ajtajához, és jelentem Óznak, hogy itt vagytok.
  Azzal eltűnt, és jó sokáig nem tért vissza. Amikor végre visszajött, Johanna megkérdezte:
  - Láttad Ózt?
  - Ó, nem - válaszolt a katona. - Még soha életemben nem láttam. De beszéltem vele, és átadtam neki, amit üzentetek. Ő a spanyolfal mögül meghallotta, amit mondok, és kiszólt, hogy megadja nektek a kihallgatást, ha annyira kívánjátok, de mindegyikőtöknek külön-külön kell elébe járulnotok, és mindennap csak egyet-egyet hajlandó fogadni közületek. Ezek szerint több napig maradtok itt a Palotában, tehát szobát kell nektek kijelölnöm, ahol kipihenhetitek az út fáradalmait.
  - Köszönjük szépen - mondta a leányka. - Ez igazán nagyon kedves a hatalmas Óztól.
  A katona most belefújt zöld sípjába, mire csinos zöld selyemruhába öltözött fiatal lány lépett be a terembe. Gyönyörű finom bőre volt, amit babakrémmel kent be jó alaposan; mélyen meghajolt Johanna előtt:
  - Kövess engem, megmutatom a szobádat.
  A hercegnő tehát egyelőre elbúcsúzott barátaitól, és követte a leányt hét folyosón, három lépcsőn, amíg a palota homlokzati szárnyába nem értek, annak is egy aranyos szobájába, amelynél szebbet a királylány még sosem látott. Kényelmes puha ágy volt benne, rajta kikészítve tiszta bugyipelenka, baba törlőkendő és popsikrém. Az ablakban szép zöld virágok díszelegtek, és a polcon zöld könyvecskék sorakoztak. Mikor Johanna egy üres órájában megnézegette a könyveket, olyan fura zöld pampers pelenka hirdetéseket látott bennük, hogy nem győzött kacagni rajtuk.
  A szekrényben mindenféle márkájú és méretű pampers és libero pelenkák sorakzotak; és valamennyi tökéletesen illett Johannára.
  - Érezd magad itthon - szólt a leány -, és ha bármit kívánsz, csengess. Óz holnap reggel érted küld.
  Azzal magára hagyta Dorkát, és visszament a többiekért. Sorra a szobájukba vezette őket, s valamennyien igen szép szobát kaptak a palota más-más szárnyában. A Madárijesztő persze semmi örömét sem lelte szállásában, mert ahogy magára maradt, butácskán megállt egy helyben, nem messze az ajtótól, hogy ott várja be a reggelt. A lefekvés nem pihentette, szemét nem tudta becsukni; így hát egész éjszaka csak állt és egy kis pókot nézett, amelyik a szoba sarkában hálóját szövögette - észre sem vette, hogy a világ egyik legszebb szobájába került. A Bádog Favágó merő megszokásból végigfeküdt ugyan az ágyán, mert még emlékezett rá, hogy így szokta meg, amikor húsból és vérből volt; de mivel nem tudott aludni, azzal töltötte az éjszakát, hogy az ízületeit mozgatta, ellenőrizte, kellően mozgékony-e minden tagja. A cica felugrott az ágyra, összehengeredett, ahogy a macskák szokták, és egykettőre álomba dorombolta magát.
  Másnap reggeli után a zöld leányzó eljött Johannáért, és ráadta a szekrényben található legszebb ruhácskát, zöld selyembrokátból, majd elindultak a nagy Óz trónterme felé.
  Előbb tágas terembe jutottak, ahol díszesen öltözött udvaroncok és udvarhölgyek álldogáltak. Semmi más dolguk nem volt, mint az, hogy egymással csevegjenek, de minden áldott reggel eljöttek a trónterem elé, noha Óz sohasem engedte őket a színe elé. Mikor Johanna belépett, érdeklődve tekintettek rá, és egyikük súgva megkérdezte:
  - Csakugyan szemtől szembe akarsz kerülni a félelmetes Ózzal?
  - Miért ne? - válaszolt a leányka. - Feltéve, ha ő megengedi.
  - Óz látni akar - mondta rá a katona, aki előző nap elvitte Johanna üzenetét Óznak. - Bár általában nem szereti, ha látni akarják őt. Mi tagadás, előbb haragosan kijelentette, hogy küldjelek el; de aztán megtudakolta, kiféle-miféle vagy, és mikor elmondtam, hogy ezüstcipellőben érkeztél, ez láthatóan érdekelte. Mikor aztán hozzátettem, hogy homlokodon a Jó királynő csókjának a jegyét viseled, úgy határozott, hogy mégis színe elé bocsát.
  Ekkor megszólalt a csengő, és a zöld leányzó így szólt Dorkához:
  - Ez a jel. A trónterembe egyedül kell bemenned.
  Kinyitott egy kis ajtót, Johanna bátran belépett rajta, és csodaszép teremben találta magát. A hatalmas, kerek helyiség fala, boltózatos teteje, padlója mind-mind hatalmas smaragdokkal volt kirakva, egyik a másik mellett. A kupola tetejéből nagy fényesség áradt, napnál is fényesebb, és a smaragdok káprázatosán szikráztak a nagy világosságban.
  A legjobban azonban a terem közepén álló hatalmas zöld márvány trónszék vonta magára Johanna figyelmét. A szék is - akárcsak az egész terem - ékkövektől szikrázott. A közepén pedig egy óriási Fej ült - test nem volt hozzá, sem lábak vagy karok, egyszóval semmi. Haj sem borította koponyáját, de volt szeme, orra, szája, és sokkal, de sokkal nagyobb volt, mint a legnagyobb óriás feje.
  Ahogy Johanna rettegve, csodálkozva rámeredt, a Fej szeme lassan feléje fordult, s rászegeződött merő, éles tekintete. Azután a szája is megmozdult, és Johanna zengő, mély hangot hallott:
  - Óz vagyok, a hatalmas, a félelmetes. Ki vagy, és miért járulsz elibém?
  A hang nem volt annyira ijesztő, amilyent az ember egy ekkora Fejtől elvárt volna, ezért Johanna nekibátorodott, és így válaszolt:
  - Johanna vagyok, a kicsi, a szelíd. Segítséget kérek tőled. A szem egy jó percig fürkészte, elgondolkozva. Majd ismét megszólalt a hang:
  - Hol szerezted ezt az ezüstcipőt?
  - A gonosz Keleti Boszorkánytól vettem el, mikor kicsúfolt, én pedig hozávágtam a pelenkám, amitől kakis lett, iszonyú mérges, majd elment megfürdöni.
  - És hogyan került a jel a homlokodra? - folytatta a hang a vallatást.
  - Anyukám csókolt meg, mindig lefekvés előtt, amikor jó éjszakát kívánt.
  A szem ismét sokáig fürkészte Dorkát, és látta, hogy igazat mond. Azután Óz megkérdezte:
  - Mit kívánsz tőlem?
  - Mindig bepisilek éjszaka, és ezért pelenkát kell hordanom! Segíts, hogy ne pisiljek be többé - kérte a leányka. - És haza is kellene mennem, mert anyukám biztosan már nagyon aggódik értem, hogy hol maradok ilyen soká.
  A szem hármat kacsintott, aztán felnézett a mennyezetre, majd le a padlóra, és olyan furcsán forgott ide-oda, hogy úgy rémlett, egyszerre látja a terem minden zugát. Végül ismét a hercegnőre szegezte tekintetét:
  - És miért tegyem ezt meg a kedvedért? - kérdezte.
  - Azért, mert te erős vagy, én pedig gyenge; mert te nagy varázsló vagy, én pedig csak egy kislány.
  - Nos, halld válaszomat - mondta a Fej. - Nem kérheted, hogy segítsek és hazaküldjelek, amíg viszontszolgálatot nem teszel nekem. A mi országunkban mindenki megfizet mindenért, amiben részesül. Ha azt akarod, hogy varázserőmet arra használjam, hogy ne pisilj be többé és hazaküldjelek, előbb neked is tenned kell értem valamit. Segíts rajtam, és én is segítek rajtad.
  - Mit tegyek?
  - Öld meg a gonosz Nyugati Boszorkányt.
  - De én ezt nem tudom megtenni! - kiáltott fel a leányka elképedve.
  - Alábadon viseled az ezüstcipőt, amelyben hatalmas varázserő lakozik. Ha jelented nekem, hogy eltetted láb alól a boszit, akkor megvarázsolom, hogy ne pisilj be soha többé és boldogan mehetsz haza, de előbb nem.
  A kislány sírva fakadt csalódottságában, a Szem pedig kacsintott, és szorongva tekintett reá, mintha a hatalmas Óz úgy érezné, Johanna tudna rajta segíteni, csak akarnia kell.
  - Sose öltem meg senkit - zokogott Johanna. - De még ha akarnám is, hogyan tudnám megölni a Gonosz Boszorkányt? Ha te, a nagy és félelmetes, nem tudod ezt megtenni, hogy tehetném meg én?
  - Azt nem tudom - mondta a Fej. - De ez a végleges válaszom: amíg a Gonosz Boszorkány meg nem halt, mindig be fogsz pisilni, és örökké pelenkát kell hordanod. Ne felejtsd el: a Boszorkány gonosz, gonosznál is gonoszabb, okvetlenül el kell tenni láb alól. Most eredj, és ne is próbálj a színem elé kerülni, amíg el nem végezted a dolgodat.
  Dorka bánatosan kisomfordált a trónteremből, és barátaihoz sietett. A cica, a Madárijesztő meg a Bádog Favágó már alig várták, hogy megtudják, mit mondott Óz.
  - Reménytelen a helyzetem - sóhajtozott Johanna. - Óz addig nem hajlandó , amíg meg nem ölöm a gonosz Nyugati Boszorkányt, ezt pedig úgyse tudom megtenni.
  Barátai elbúsultak ennek hallatára, de nem tudtak segíteni rajta; Johanna visszament hát szobácskájába, tiszta tiszta, minőségi pelenkát húzott, lefeküdt, és álomba sírta magát.
  Másnap reggel a zöldszakállú katona eljött a Madárijesztőért:
  - Gyere velem, Óz küldött érted.
  A Madárijesztő követte a katonát, bejutott a nagy trónterembe, hát uramfia, mit lát: a trónszéken egy tündérszép Hölgy ül, zöld muszlinba öltözve, leomló zöld fürtjein ékköves korona. Vállából pedig káprázatos színű szárnyak nőttek ki, olyan pelyhes-könnyűek, hogy a legkisebb légáramlásra is megremegtek.
  A Madárijesztő meghajolt a gyönyörű teremtés előtt, olyan kecsesen, ahogy csak a szalmatömése engedte. A szépséges Hölgy szelíden rátekintett, és így szólt:
  - Én vagyok Óz, a hatalmas, a félelmetes. Ki vagy te, és miért járulsz elibém?
  A Madárijesztő arra készült, hogy a nagy Fejet fogja látni, amelyről Johanna beszámolt, ezért módfelett meglepődött; de azért bátran válaszolt:
  - Én csak egy szalmával kitömött Madárijesztő vagyok, ezért nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy eszet a fejembe a szalma helyett, hogy olyanná lehessek, mint akárki más a birodalmadban.
  - És mért tegyem ezt meg a kedvedért?
  - Azért, mert bölcs és hatalmas vagy, és senki más nem segíthet rajtam - felelte a Madárijesztő.
  - Sosem teszek szívességet viszontszívesség nélkül - mondotta a Hölgy. - De annyit megígérhetek: ha megölöd a gonosz Nyugati Boszorkányt, rengeteg eszet adok neked, olyan jó minőségű eszet, hogy te leszel a legbölcsebb ember Óz egész birodalmában.
  - Azt hittem, azt akarod, hogy Johanna ölje meg a Boszorkányt - mondta a Madárijesztő meglepetten.
  - Énnekem édes mindegy, hogy ki öli meg a Boszorkányt. De amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most eredj, és addig ne is próbálj a színem elé kerülni, amíg ki nem érdemelted az eszet, amire olyan erősen vágyol.
  A Madárijesztő nagy bánatosan visszament barátaihoz, és beszámolt arról, amit Óz neki mondott. Johanna szerfölött meglepődött, amikor azt hallotta, hogy a Nagy Varázsló nem egy Fej, amilyennek ő látta, hanem egy tündérszép Hölgy.
  - Hiába szép - jegyezte meg a Madárijesztő. - Úgy látszik, éppúgy nincs szíve, mint a Bádog Favágónak.
  Másnap reggel a zöld pofaszakállas katona a Bádog Favágóhoz kopogott be, mondván:
  - Óz hívat. Kövess.
  A Bádog Favágó előtte alaposan bekente finom babakrémmel az izületeit, követte a katonát, és eljutott a trónteremig. Találgatta, vajon milyen alakban találja majd Ózt, Fej avagy tündérszép Hölgy alakjában, de nagyon remélte, hogy a szép Hölgy várja majd odabenn. így okoskodott ugyanis: "Ha a Fej fogad, akkor biztosan nem kapok szívet, hiszen egy fejnek nem lehet szíve, és ezért nem is eshet meg a szíve rajtam. De ha a tündérszép Hölgy fogad odabenn, akkor nemhiába könyörgök majd szívért, mert a hölgyek hír szerint sohasem szívtelenek."
  De mikor a Favágó belépett a nagy trónterembe, nem látott ott sem Fejet, sem Hölgyet, mert Óz ezúttal félelmetes Fenevad képébe öltözött. Csaknem akkora volt, mint egy elefánt, és a hatalmas trónszék roskadozott súlya alatt. Feje orrszarvúéhoz hasonlított, de öt szeme volt, testéből öt hosszú kar nőtt ki, és alul öt vékony, hosszú láb. Tetőtől talpig vastag, gyapjas szőrzet borította, egy szó mint száz, fertelmesebb szörnyeteget még álmában sem látott soha senki. Még szerencse, hogy a Bádog Favágónak nem volt szíve, mert gyorsan, hangosan vert volna félelmében, így azonban, mivel bádogból volt, nem is félt, csak roppantul csalódott.
  - Én vagyok Óz, a hatalmas, a félelmetes - szólalt meg a szörnyeteg, és beszéde egyetlen hangos bőgéssé olvadt össze. - Ki vagy te, és miért járulsz elibém?
  - Favágó vagyok, mégpedig talpig bádogból. Ezért nincs szívem, és nem tudok szeretni. Arra kérlek, adj nekem szívet, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
  - És miért tegyem ezt meg a kedvedért?
  - Mert kérem, és mert csak te teljesítheted ezt a kérésemet - felelte a Bádog Favágó.
  Óz nagyot mordult erre, s azután gorombán kijelentette:
  - Ha szívet kívánsz, ki kell érdemelned.
  - Hogyan? - kérdezte a Favágó.
  - Segíts Johannának megölni a gonosz Nyugati Boszorkányt. Ha a Boszorkány meghalt, gyere vissza, és akkor neked adom a legnagyobb, leggyengédebb, legszerelmesebb szívet, amely birodalmamban található.
  A Bádog Favágó tehát - mit volt mit tennie - nagy bánatosan visszament barátaihoz, és beszámolt a félelmetes szörnyetegről, amelyet látott. Valamennyien elámultak, hogy a Nagy Varázsló hányféle alakot tud ölteni.
  - Mitévők legyünk? - sóhajtott Johanna bánatosan.
  - Nincs más hátra, el kell mennünk a nyugorok országába, meg kell keresnünk a Gonosz Boszorkányt, és el kell tennünk láb alól - vélekedett az Oroszlán.
  - És ha nem sikerül? - kérdezte a leányka.
  - Akkor lesz eszem - mondta a Madárijesztő.
  - Se nekem szívem - szólt a Bádog Favágó.
  - Én pedig inkább továbbra is pelenkába pisilek - mondta a kislány, és elpityeredett.
  - Vigyázz! - szólt rá a zöld leányzó. - A könnycseppek fokot hagynak a szép zöld selyemruhádon!
  Dorka tehát megtörölte a szemét, és ekképpen folytatta:
  - Valóban nincs más hátra, meg kell kísérelnünk; de én igazán nem akarok megölni senkit, inkább továbbra is pelenkát hordok...
  - Veled megyek, de túlságosan gyáva vagyok hozzá, hogy megöljem a Boszorkányt - mondta a cica.
  - Én is elkísérlek - jelentette ki a Madárijesztő -, de amilyen esztelen vagyok, nem sok hasznomat látod majd.
  - Énnekem nincs hozzá szívem, hogy akár egy Boszorkányt is bántsak - jegyezte meg a Bádog Favágó -, de ha mind mentek, természetesen én is veletek tartok.
  Elhatározták tehát, hogy másnap reggel útnak indulnak, és a Bádog Favágó megélesítette a fejszéjét egy zöld köszörűkövön, és ismét jól bekente babakrémmel valamennyi ízületét. A Madárijesztő friss szalmát tömött testébe, és Johanna is szépen megtörolgette a popsiját a törlőkendővel, tiszta, akciós pelenkát húzott a nagy útra. A zöld leányzó, aki kedvesen pártjukat fogta, megtöltötte Johannaa kosárkáját mindenféle finom elemózsiával, pampers prémium pelenkával, babakrémmel és popsi törlőkendővel.
  Induláskor még adtak az őrnek is egy nadrágpelenkát és tisztára cserélték a lándzsájára tűzött törlőkendőt.
  A szobalánynak pedig megmutatták az epelus.hu webáruházat, ahol mindig akciós áron vehet minőségi pampers pelenkát!

 • Tönkölypárna vásárláson gondolkodik? Válasszon a Bobojca tönkölypárnái közül: nagyon széles választékban található meg náluk csodálatos, gyerekbarát tönkölypárnák különböző mintákban, formákban, így a gyerekek kedvence lehet. Van bálna alakú, bari alakú, béka alakú, bagoly alakú tönkölypárna a kínálatukban, de egyszerű párna alakú levendulás tönkölypárna is megtalálható kínálatunkban. 

 • Fejlesztőjáték webáruház, ahol a fejlesztő játékok otthona vár rád. Válogatott, csak magas minőségű gyerekjátékok közül tudsz válogatni, akár fejlesztendő terület, akár életkor alapján kategóriákba szedve. Minőségi fajátékaink között beltéri és kültéri termékek is elérhetőek.

 • Budaörsi üzletünkben és a webshopban kismamaruhákat, szoptatós ruhákat és hordozós ruhákat kínálunk vevőinknek. A legnépszerűbb termékeink: szoptatós hálóruhák, szoptatós felsők, szoptatós melltartók, kismamaruhák, kismama felsők, kismama nadrágok, hordozós pulcsik, hordozós kabátok, alkalmi kismama ruhák, kismama menyasszonyi ruhák, kismama fürdőruhák

 • Az oldalon Angliából beérkező új, címkés, outlet és egyedileg válogatott (nem bálás) használt, szép állapotban lévő márkás babaruhákat, illetve kiegészítőket találsz kedvező árakon. Állítsd össze te magad gyermeked ruhatárát minőségi kisruhákkal.
  A nálunk előforduló márkák a teljesség igénye nélkül:
  -next, zara, george, Ted Baker, Jasper Conran, Nutmeg, TU, mothercare, babyGap. . .
  A webshopban a feltöltés folyamatos, így érdemes gyakran benézned hozzánk.

 • Baba termékek széles választékban, olyanok, mint a bútorok, kis praktikus kiegésztők, amelyek megkönnyítik a babák és a mamák életét egyaránt. A Bobojca Műhely egy kis manufaktúraként indult, a termékek egyedi fejlesztésűek, és gyakorlatilag saját környezetben lettek letesztelve :) Mivel folyamatosan szüksége volt a gyeremekeknek a kiegészítőkre, megszületett az ötlet, hogy az általunk kifejlesztett termékeket piacra is lehetne dobni. A termékek célja valóban az, hogy kényelmi funkciókat töltsenek be a kisgyermekes családoknál. 

 • A GlobHome Webáruház termékkínálatában a kismamák mapjaink legnépszerübb baba-mama termékeiből választhatják ki a számukra leginkább megfelelő termékeket. Olyan nagy márkákkal találkozhatnak mint a Lorreli, Chipolino, Baby Design, Nuvita, Jané, Concord, Mam vagy aTomee Teppe. Termékpalettnkban minden rendelkezésre áll, amire a család legújabb kis tagjának és mamájának szüksége lehet. A barátságos kedves kis babaszoba kompletten berendezhető a babaszoba kategóriánk termékeiből. Kiválaszthatja az izléséhez legközelebb álló kiságyat, pelenkázó komodót és hozzá való babatextileket, mint a puha babatakaró, lepedő vagy az ágynemű garnitúra. A baba utaztatásában is segítségére leszünk. Számos kiváló, extrabiztonságos autós gyerekülés modellet kínálunk. A játszószönyeg, bébikomp termékeink és különféle készségfejlesztő játékaink a kisbabák gyors szellemi és testi fejlődéséhez járulnak hozzá. Azonban a ksmamákról sem feledkeztünk el, szoptatási kiegészítőink, mint a mellszívó, vagy a melltartóbetét nagyban egkönnyítik mindennapjaikat. 
  Az alapfelszereltségnek számító termékekből, mint az etetőszék, cumisüveg, utazóágy vagy éppen a babkocsi folyamatosan növekszik termékkínálatunk.

 • Ha már unod, hogy mindenhol csak silány minőségű gyermekcipőkre lelsz és emiatt egy olyan helyet keresel, ahol a pénzedért minőséget kapsz, dönts webáruházunk kínálata mellett. Nem fogsz csalódni, hiszen sok a visszatérő vendégünk, és csak klassz, minőségi alapanyagok felhasználásával készített cipőket kínálunk eladásra. Ha szeretnéd, hogy gyermeked lábán jó cipő legyen, vásárold azt tőlünk, úgy árban, mint minőségben páratlanok vagyunk! klikk ide már a mai nap!

 • Anyukák, apukák, gyermekesek figyelem! Szívesen olvasgatnál, hozzászólnál egy olyan honlapon, ahol a szülők gondtalanul elmondhatják, hogy mit éreznek a gyerekneveléssel kapcsolatban? Ahol olyan anyukákról, és apukákról olvashatnál, akiknek szintén hétköznapi problémáik és megoldásaik vannak a mindennapokkal kapcsolatban? Akkor kattint az OlcsóBabaHolmik weboldalra, mert Neked ajánljuk blogunkat! A lelked mellett a pénztárcád is ápoljuk, hiszen honlapunkon hétről-hétre megtalálod a legfrissebb babaholmi akciókat, hogy a szórakozás mellett spóroljunk neked egy kis időt és pénzt!

   Webdesign honlap készítés webprogramozás keresőoptimalizálás